Werkgever


Schoolbank op de werkplek

De leerling gaat, ondersteund door één van onze tewerkstellingsbegeleiders, op zoek naar een werkgever. De opleidingsverstrekker duaal leren stelt het contract op in samenspraak met de werkgever. De leerling volgt zijn opleiding zowel op de schoolbank als op de werkplek. Naast de twee schooldagen werkt de leerling 3 dagen per week met een minimum van 20 uren en een maximum van 24 uren afhankelijk van de CAO van de sector. Als mogelijke (potentiële) werkgever gaat u een engagement aan om de jongere te begeleiden en op te leiden. U sluit een arbeidsongevallenverzekering af en bent verantwoordelijk voor de sociale zekerheid. Er dient steeds een dimona-aangifte te ingediend bij uw sociaal secretariaat.

 

Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Deze overeenkomst wordt gebruikt voor opleidingen van 20 uur of meer en waar er alternering is op de reële werkplek. De leerling krijgt een leervergoeding afhankelijk van de competenties, de vooropleiding en ervaring van de leerling:

  • € 453,20/maand tijdens het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding (leerling volgt les in de 2de graad)
  • € 500,10/maand wanneer de leerling het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding of de tweede graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd heeft
  • € 539,10/maand wanneer de leerling het tweede opleidingsjaar van de alternerende opleiding of het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd heeft, of leerling zit in zijn diplomajaar

De onderneming dient een “aanvraag tot erkenning” en ” een machtiging” in te dienen bij het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en dit voor elke alternerende opleiding en voor elke vestiging. Binnen de 14 dagen volgt de beslissing over de erkenning.

Algemene info rond erkenningsaanvraag vindt u via deze link. Het centrum begeleidt u met deze stappen.

 

Intensieve begeleiding alternerend leren (IBAL)

Bij het opstarten van een contract kan een promotor ondersteuning en begeleiding bieden aan de leerling zodat de kans op slagen vergroot. Dit gedurende een periode van 6 maanden.

 

Hebt u nog vragen?

Contacteer ons: clw@donboscohalle.be