Studiebekrachtiging


De meeste van onze opleidingen zijn modulair. Dit betekent dat elke leerling kan studeren volgens eigen tempo en eigen niveau.

Attesten verworven competenties: indien de jongere een module van een modulaire opleiding niet met vrucht heeft gevolgd.

Deelcertificaat: indien de jongere een module van een opleiding met vrucht heeft gevolgd.

Certificaat: indien de jongere een modulaire opleiding met vrucht heeft gevolgd.

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs: indien de jongere met uitzondering van de eerste graad tenminste twee schooljaren in het secundair onderwijs heeft doorgebracht, ten minste één certificaat heeft behaald en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming.

Getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs: indien de jongere met uitzondering van de eerste graad, ten minste vier schooljaren in het secundair onderwijs heeft doorgebracht, ten minste één certificaat heeft behaald en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming.

Diploma van het secundair onderwijs: indien de jongere met uitzondering van de eerste graad, ten minste 5 schooljaren in het secundair onderwijs heeft doorgebracht, in het bezit is van zijn getuigschrift tweede graad en tenminste één certificaat heeft behaald en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming.