Studieaanbod


boekenIn Don Bosco Halle zijn er verschillende eindstudierichtingen:

 

Wetenschappelijke studierichtingen

Deze TSO-studierichtingen zijn een voorbereiding op het hoger onderwijs, zowel professionele/academische bachelor als master.
1 Industriële wetenschappen: het hoofdaccent ligt op wiskunde, fysica, chemie en industriële wetenschappen.
2 Techniek-wetenschappen: de belangrijkste vakken zijn chemie, biologie, fysica en wiskunde.
3 Grafische communicatie: natuurwetenschappen, wiskunde en grafische communicatie zijn de hoofdvakken.

 

Theoretisch-Technische studierichtingen

Deze studierichtingen zijn vooral gericht op het doorstromen naar hoger onderwijs van één cyclus zoals bachelor (graduaat) of de initiële opleiding tot leraar secundair onderwijs groep 1. Voor begaafde en gemotiveerde jongeren behoort hoger onderwijs met twee cycli zoals master (industrieel ingenieur) tot de mogelijkheden. Na de derde graad kan de leerling zich specialiseren en/of zijn competenties verbreden via een specialisatiejaar TSO (Se-N-Se).

 

Wetenschappelijk-Technische studierichting

Deze studierichting, Farmaceutisch Technisch Assistent, is vooral gericht op gemotiveerde leerlingen die wensen verder te studeren in een paramedische of wetenschappelijke richting. Leerlingen kunnen ook doorstromen naar de arbeidsmarkt in een apotheek of laboratorium.

 

Praktisch Technische studierichtingen

Na de derde graad kan de leerling zich specialiseren en/of zijn/haar competenties verbreden via een specialisatiejaar TSO (Se-N-Se). Hoger onderwijs van één cyclus bachelor (graduaat) is voor een aantal leerlingen haalbaar. Leerlingen kunnen ook doorstromen naar de arbeidsmarkt.

 

Beroepsstudierichtingen

Leerlingen die vooral aanleg en interesse hebben voor praktische vakken kiezen voor een opleiding met de klemtoon op praktijk. Naast een haalbare technisch-theoretische ondersteuning wordt ook aandacht besteed aan geactualiseerde algemene vorming. De studieloopbaan wordt afgesloten met een getuigschrift na het 6de leerjaar. Via een 7de specialisatiejaar kan men het diploma secundair onderwijs behalen. Leerlingen die deze richting volgen opteren voor een directe instap in de arbeidsmarkt.

 

Beroepsrichtingen – duaal leren
 • DERDE GRAAD BSO
  • decoratie- en schilderwerken
  • elektrische installaties
  • groenaanleg en -beheer
  • logistiek
  • ruwbouw
 • 7DE JAAR BSO
  • Installateur gebouwenautomatisering
  • stukadoor
  • zorgkundige
  • kinderbegeleider

Leerlingen kunnen hun diploma secundair onderwijs behalen via praktijklessen op de werkvloer.

 

Centrum Leren & Werken

Deze leerlingen doen ervaring op in het bedrijfsleven, gecombineerd met een opleiding in het centrum. Op het einde van de opleiding kunnen ze het
studiegetuigschrift van de 2de of 3de graad behalen of het diploma secundair onderwijs. Deze leerlingen stromen onmiddellijk door naar de arbeidsmarkt.

 

Studieaanbod

Het volledige overzicht van alle studierichtingen vind je hier in pdf-formaat.

 

Capaciteit schooljaar 2019-2020 1ste jaar A- stroom en 1ste jaar B-stroom

Vrije plaatsen 1ste jaar A – 14 maart 2019: 250

Vrije plaatsen 1ste jaar B – 14 maart 2019: 80