Opvoedingsproject


opvoedingsproject

"In dialoog met Don Bosco", een opvoedingsproject…

Opvoeden in een Don Boscoschool gebeurt in het spoor van de salesianen: met geduld en zachtmoedigheid. Onze opvoedingsstijl en opvoedings-methoden vinden we in de pedagogische ervaringen van Don Bosco en de context waarin we leven. Daarbij willen we onvoorwaardelijk kiezen voor de kant van de jongeren.

Jongeren hebben een stootblok nodig waarmee zij in gesprek kunnen treden en moeten weten waar ze aan toe zijn. Daarom hanteren we een communicatieve stijl. Voor de opvoeder heeft dat iets van 'voordoen-in-dialoog': hij geeft de jongeren kansen tot gesprek en daagt hen uit tot communicatie.

De opvoeder is zoveel mogelijk aanwezig tussen de jongeren. Een kwalitatieve aanwezigheid houdt in dat de opvoeder authentiek is: hij speelt geen spel, maar gelooft in wat hij doet. Wederzijds vertrouwen is hiervoor de basis. De opvoeder is aanspreekbaar. Hij is betrokken op de wereld en toont interesse. Als gevolg van deze kwalitatieve aanwezigheid onstaat een emotioneel gunstig klimaat waar jongeren zichzelf mogen zijn binnen redelijke grenzen en structuren.

Het evangelie van Jezus geeft een diepere zin aan dit opvoedingsgebeuren.

Vind hier het volledige opvoedingsproject.