Algemeen


CLW from ICT DBH on Vimeo.

Waar

De lessen worden gegeven in het Centrum Leren en Werken, Louis Vanbeverenstraat 14, 1500 Halle of in de technische school, Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle.

 

Wat is Leren & Werken?

In het schoolsysteem Leren & Werken onderscheiden we 2 componenten: deeltijds leren en deeltijds werken. Deeltijds leren betekent dat je 2 dagen per week les volgt waarvan 7 uur algemene vorming in de vorm van Project Algemene Vakken en 8 uur Beroepsgerichte Vorming op maat van keuze van je opleiding. Deeltijds werken betekent dat je een trajectlijn krijgt aangeboden na de screening (= test).

 

Hoe wordt een trajectlijn bepaald?

Op het moment dat je ingeschreven bent, start de screening (= test). Dit betekent dat de school onderzoekt in welke trajectlijn je kan starten. Je zal hiervoor opdrachten uitvoeren voor Project Algemene Vakken en Beroepsgerichte Vorming, wat aangevuld wordt met een test van de VDAB. Na de screeningsperiode van 2 weken volgt een klassenraad waarop de trajectlijn vastgelegd wordt.

 

Mogelijke trajectlijnen

OVE = Ondersteuning voltijds engagement, 2 extra lesdagen op school.
P.O.T. = Persoonlijke ontwikkelingstraject voor leerlingen die voorlopig niet deelnemen aan het normale lesgebeuren.
Voortraject = 2 dagen vorming en werken in groep, onder begeleiding.
Brugproject = 3 dagen werken in een VZW of openbaar bestuur met begeleider.
Reguliere arbeid = 0A0 20 tot 23 uur/week

schema voltijds engagement

 

 

Rijbewijs

Een 17- jarige leerling krijgt de kans om het theoretisch rijbewijs af te leggen. Leerkrachten zorgen voor een intensieve training tijdens de PAV lessen. Dit schooljaar was 80% van de deelnemers geslaagd. Als je weet dat gemiddeld in alle Vlaamse BSO- scholen 50% bedraagt…

 

 

Loon

Brugproject: €1/uur
Reguliere arbeid: Het loon dat je uitbetaald wordt is afhankelijk van de graad die je reeds behaald hebt. Heb je je eerste graad behaald, dan ontvang je €444. Ben je in het bezit van je tweede graad, of in het eerste jaar van de derde graad dan ontvang je €490. Zit je in je tweede jaar van de derde graad of in je derde jaar van de derde graad dan ontvang je maar liefst €528.

 

Kinderbijslag

Je kindergeld blijft behouden ook als je 18 jaar bent. Je werkt met een OAO (opleiding alternerend leren) en ontvangt een leervergoeding met een maximum van€520